narrow default width wide
colour style colour style colour style colour style
Home Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry, ewidencje, archiwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 maja 2010 07:03

W szkolne znajdują się akta:
- rekrutacji uczniów ( przyjmowanie uczniów do naszej szkoły oraz przeniesienia do innych szkół)
- realizacji obowiązku szkolnego uczniów
- księgi ewidencji oraz księgi uczniów
- księgi ocen
- arkusze ocen
- dzienniki lekcyjne, dzienniki zająć pozalekcyjnych
- księgi inwentarzowe: biblioteki szkolnej oraz środków trwałych szkoły
- książki obiektów szkolnych
- książki kontroli sanitarnej
- plany pracy szkoły
- plany organizacji szkolnych
- plany remontów, ewidencja budynków szkolnych
- pomoc materialna dla uczniów
- ubezpieczenie uczniów
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
- plany oraz przeprowadzane remonty w szkole
- organizacja pracy szkoły
- protokóły z posiedzeń rady pedagogicznej
- klasyfikowanie i promowanie uczniów
- zasady wynagradzania pracowników szkoły
- regulaminy
- akta osobowe pracowników szkoły
- ewidencja imprez szkolnych, wycieczek, imprez sportowych
- sprawy bieżące
- różne sprawy pracownicze
- zamówienia na sprzęt, meble szkolne, pomoce edukacyjne
- teczki osobowe pracowników szkoły
- dokumentacja z przeglądów ( pomiary elektryczne, gazowy, kominiarski, stanu technicznego budynków szkolnych, sanitarnych)
- zestawienia informacji oświatowych SIO
- dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli